Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř

3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř se koná 12. 6. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94.

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Projednání daru mažoretkám z Volanic
5. Projednání kupní smluvy s římskokatolickou církví ohledně hřbitova a márnice
6. Projednání poskytování pitné vody Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín
7. Projednání obecní kroniky za rok 2018
8. Diskuse

Ve Sběři dne: 5. 6. 2019

RNDr. Libor Berný
starosta obce Sběř

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen – Velešice ( hřbitov okolo kostela a márnice) z Farnosti Vysoké Veselí Obci Sběř

kronika obce Sběř 2018 – pracovní verze

Rubriky

Archiv novinek