Pozvánky na jednání


 • Pozvánka na 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sběř,

   které se koná dne 30.12. 2019 od 17.00. program schůze je následující 1. Volba zapisovatele  2. Volba ověřovatele zápisu3. schválení programu4. Projednání rozpočtu5. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2020 až 20226. […]

 • Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

  které se koná 27. 11. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94 Program:  Určení zapisovatele Určení ověřovatelů zápisu Schválení programu Zahájení Příprava rozpočtu obce na […]

 • Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

  které se koná 30. 10. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94 Program:      Určení zapisovatele Určení ověřovatelů zápisu Schválení programu Zahájení, Výběr zájemců o nájemní […]

 • Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

  které se koná 16.10. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94   Program:  Určení zapisovatele Určení ověřovatelů zápisu Schválení programu Zahájení, Projednaní obecní ankety o […]

 • Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva

  Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř,  které se koná 4. 9. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94  Program:         1. Určení zapisovatele Určení […]


Rubriky