Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

  • Libor Berný – starosta
  • Jan Chrtek – místostarosta
  • Lukáš Vrabec – místostarosta
  • Zdeněk Novotný – předseda finanční komise
  • Miloš Palička – předseda kontrolní komise
  • Jiří Syruček
  • Jiří Chrtek

Rubriky

Archiv novinek