Kronika

Příspěvky související s kronikou obce

  • Kronika obce Sběř za rok 2019

    Vážení spoluobčané, konečně zveřejňujeme kroniku obce Sběř za rok 2019. Za její přípravu chci poděkovat paní ing. Evě Opavové a panu Miroslavu Hykyšovi. Pokud budeme mít nějaké připomínky nebo doplňky…

  • Vzpomínka na koncert ve Velešicích dne 11.7. 2020

    11. 7 2020 pořádala římskokatolická farnost z Vysokého Veselí ve spolupráci s obcí Sběř benefiční koncert v kostele ve Velešicích na podporu obnocy kostela především jeho střechy. Na koncertu vystoupila…

Rubriky

Archiv novinek