Nejnovější příspěvky

 • ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

  Obecní úřad Sběř vás srdečně zve na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v sobotu 30. 11. 2O19 16:00 koncert v kostele ve Velešicích 17:00 rozsvícení vánočního stromu před školou s občerstvením, zpívání koled

 • Ukončení provozu veřejného telefonního automatu – VTA

  Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (dále jen VTA) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI., kdy končí k 31.12.2019 povinnost provozovat VTA…

 • Znovuinstalování sochy Jana Nepomuckého

  Oznamujeme všem obyvatelům a příznivcům naší obce, že dnes 15.11. byla opět instalována socha Jana Nepomuckého na původní místo při cestě od Vysokého Veselí.

 • Zápis z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 30. 10. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni:  Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková, Omluvena: Jaroslava Ferdová 1.…

 • Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

  které se koná 30. 10. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94 Program:      Určení zapisovatele Určení ověřovatelů zápisu Schválení programu Zahájení, Výběr zájemců o nájemní…

 • Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 16.10.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Omluvena: Ilona Rančáková 1. Určení zapisovatele…

 • Záměr č. 2 /2019 o pronájmu nebytových prostor

  OZNÁMENÍ obce Sběř o záměru č. 2/2019 pronajmout prostory sloužící podnikání, které se nacházejí v nemovitosti čp 94. Jedná se o prostory o celkové výměře 142 m2, a prostor parkoviště,…

 • Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

  které se koná 16.10. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94   Program:  Určení zapisovatele Určení ověřovatelů zápisu Schválení programu Zahájení, Projednaní obecní ankety o…

 • Realizace likvidace suti na obecní skládce hliňák

  Během let 2014 až 2018 se na obecní skládce hliňák nahromadila suť ze staveb a obecních cest. Celkem toho bylo  více jak 1 000 tun. Zastupitelstvo na svém zasedání 4.9.…

Rubriky

Archiv novinek