Zápisy ze schůzí

 • Zápis z jednání finančního výboru dne 16. 6. 2021

  Přítomni: Jaroslava Ferdová, předsedkyně  výboru. Miloslav Nezkusil Lukáš Vrabec Dále starosta obce Libor Berný Komise projednala změnu rozpočtu na rok 2021: Vzhledem k havarijnímu stavu kanalizace ve Sběři a rozšíření kanalizačního…

 • Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 9.6.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Ilona Rančáková, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Omluveni: Michal Kněz 1. Určení zapisovatele…

 • Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2021

  které se konalo 24.3.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Omluveni: Ilona Rančáková 1. Určení zapisovatele…

 • Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 29.12.2020 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Lukáš Nezkusil, Jaroslava Ferdová, Omluveni:  Ilona Rančáková, Michal Kněz, Miroslav Drozen. 1. Určení zapisovatele…

 • Zápis z jednání finančního výboru dne 16. 12. 2020

  Přítomni: Jaroslava Ferdová, předsedkyně  výboru. Miloslav Nezkusil Lukáš Vrabec Dále starosta obce Libor Berný Komise projednala rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 a má…

 • Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 2.12.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen. Omluvení: Jaroslava Ferdová, Ilona Rančáková, 1. Určení zapisovatele…

 • Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 9.9.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Ilona Rančáková, 1. Určení zapisovatele Starosta…

 • Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 10.6.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Omluvena:  Ilona Rančáková, 1. Určení zapisovatele…

 • Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

  které se konalo 29. 4. 2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. podepsaný originál je uložen na obecním úřadě čp. 94 Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal…

 • Zápis z 9. veřejného zasedání obce Sběř

  které se konalo 30.12.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Omluvena: Ilona Rančáková (přítomna od bodu…

Rubriky

Archiv novinek