Zřízení oplocenky pro ochranu melioračních a zpevňujících dřevin

Registrační číslo žádosti: 20/011/08510/452/000164

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů.

Tento projekt je realizován na lesním pozemku obce Sběř v přírodní památce Veselský háj, který je zároveň Evropsky významnou lokalitou. Projekt je zaměřen na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin        ( oplocenka) v porostní skupině 175Bb4, kde byly vytěženy stromy po kůrovcové kalamitě. Vzhledem k tomu, že vzniklá holina bude zalesněna melioračními a zpevňujícími dřevinami ( dub zimní a lípa srdčitá), neobejde se úspěšné odrůstání sazenic bez mechanické ochrany proti okusu zvěře. Oplocenka bude realizovaná pomocí drátěného pletiva a dřevěných kůlů a vzpěr, včetně zařízení umožňující vstup do oplocenky

Rubriky

Archiv novinek