Zápis z jednání finančního výboru dne 16. 6. 2021

Přítomni:

Jaroslava Ferdová, předsedkyně  výboru.

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Dále starosta obce Libor Berný

Komise projednala změnu rozpočtu na rok 2021:

Vzhledem k havarijnímu stavu kanalizace ve Sběři a rozšíření kanalizačního řádu v části obce Sběř doporučuje navýšit kapitolu kanalizace ze 110 tisíc Kč na 2,4 miliony Kč.

Zapsala Jaroslava Ferdová :

Za správnost:  

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Rubriky

Archiv novinek