Zápis z jednání finančního výboru dne 16. 12. 2020

Přítomni:

Jaroslava Ferdová, předsedkyně  výboru.

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Dále starosta obce Libor Berný

Komise projednala rozpočet na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 a má tyto připomínky:

Doporučuje navýšit rozpočet na rok 2021 následovně

Vzhledem k pandemii koronaviru se nepodařilo uskutečnit oprava vstupních vrat a vrátek na místním hřbitově, takže se práce přesouvají na rok 2021.  

Navrhuje se navýšit kapitolu Pohřebnictví o 600 tisíc.

Zapsala Jaroslava Ferdová :

Za správnost:  

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Rubriky

Archiv novinek