Zápis z jednání finančního výboru dne 15. 12. 2021

Přítomni:

Jaroslava Ferdová, předsedkyně  výboru.

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Dále starosta obce Libor Berný

Komise projednala návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na roky 2023 – 2025. :

Doporučuje navýšit kapitolu Ostatní záležitostí pozemních komunikací o jeden milion Kč.

Zapsala Jaroslava Ferdová :

Za správnost:  

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Rubriky

Archiv novinek