Zápis z jednání finančního výboru dne 11. 12. 2019

Přítomni:

Jaroslava Ferdová, předsedkyně  výboru.

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Dále starosta obce Libor Berný

Komise projednala rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022 a má tyto připomínky:

Doporučuje navýšit rozpočtový výhled minimálně na rok 2020

  • o 300 tisíc Kč na kapitole Pohřebnictví – oprava vstupních vrat a vrátek.

Zapsala Jaroslava Ferdová :

Za správnost:  

Miloslav Nezkusil

Lukáš Vrabec

Rubriky

Archiv novinek