Záměr č. 2/2020 prodat pozemek

Obec Sběř

Sběř 38

507 03 Vysoké Veselí

OZNÁMENÍ                                                                             obce Sběř o Záměru č. 2/2020  prodat pozemek

v obci Sběř – p.č. 607/64 v  k.ú. Hrobičany

Dle § 39 zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Sběř záměr prodat pozemek  p.č. 607/64  o výměře 122 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) – specifikace pozemku viz. mapa. Pozemek vznikl geometrickým plánem č.95-2020, vyhotovitel Ing. Pavel Ježek, z p.č. 607/64 v k.ú. Hrobičany. Kupující platí cenu  za pozemek, náklady na GP a vklad do KN.

Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři na OÚ Sběř v úředních hodinách nebo na telefonním čísle 773 877442, e-mailem: info@obec-sber.cz. Na těchto kontaktech Vám budou podány bližší informace.

Žádost o prodej tohoto pozemku  je nutno podat písemně do 18:00 hod.                 dne 15. 1.2021. Projednání tohoto záměru  se uskuteční na nejbližším možném zasedání zastupitelstva obce Sběř.

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 18. 12. 2020

Rubriky

Archiv novinek