Záměr č. 2 /2019 o pronájmu nebytových prostor

OZNÁMENÍ

obce Sběř o záměru č. 2/2019 pronajmout prostory sloužící podnikání, které se nacházejí v nemovitosti čp 94.

Jedná se o prostory o celkové výměře 142 m2, a prostor parkoviště, který se nachází na pozemku p. č. 121, konkrétně šatna  pro personál, výčep,  kuchyňka, lokál, sklad, chodba  č. 1, WC ženy, WC muži, chodba č.  2, WC  pisoáry,

Dále jsou předmětem pronájmu movité věcí sloužící k provozu pohostinství.

Nájemné za pronajaté prostory činí 100 Kč měsíčně a dále příspěvek na energie a vodné v celkové výši 1 000 Kč měsíčně.

Při uzavření nájemní smlouvy zaplatí vybraný uchazeč zúčtovatelnou zálohu ve výši tří měsíčních plateb nájemného a příspěvku na energie tedy částku 3 300,- Kč.

Nájemce se musí zavázat pronajaté prostory a movité věci svým nákladem běžně udržovat ve stavu způsobilém a provádět úklid vnitřních a přilehlých prostor a udržování venkovní plochy k těmto prostorám náležející.

Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři na OÚ Sběř v úředních hodinách nebo na telefonním čísle 773 877442, e-mailem: info@obec-sber.cz. Na těchto kontaktech Vám budou podány bližší informace.

Žádost o pronájem je nutno podat písemně do 18:00 hod. dne 30. 10. 2019. Projednání tohoto záměru se uskuteční na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Sběř.

Za obecní úřad

                                                                                              RNDr. Libor Berný

                                                                                              Starosta obce

Rubriky

Archiv novinek