výběrové řízení na opravu vrat a vrátek na místním hřbitově ve Velešicích

na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Sběř a v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/ 2017 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu vyhlašuji výběrové řízení na opravu vrat a vrátek na místním hřbitově.
Vzhledem k tomu, že se jedná o předpokládánou cenu vyšší než 300 tisíc, oslovuji podle článku II této
směrnice minimálně tři firmy se žádostí o vypracování nabídky.
Součástí oslovení je zamýšlený postup prací a předpokládaná cena viz příloha. Vzhledem k tomu, že v tomto
postupu nejsou uvedeny rozměry vrat a vrátek, mohou si oslovené firmy domluvit datum prohlídky a zaměření
stavby. telefon 773 877 442 nebo 777 224 015
Vaše nabídka musí obsahovat postup prací s kalkulací jednotlivých prací. Vrata a vrátka jsou součástí hřbitova,
který je památkově chráněný, vydal památkový úřad rozhodnutí, které je třeba dodržet viz příloha. Památkový
úřad si dále vyžádal stanovení kontrolních dnů.
Nabídku prosím zašlete prostřednictvím datové schránky nejpozději do 1. 10. 2020.

RNDr. Libor Berný
starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek