Upozornění na platbu místního poplatku za odpad

Platba je v souladu s místní vyhláškou č. 1. 2022 – poplatku za odpad.

Každá osoba s trvalým bydlištěm 550,- Kč

Každá rekreační domácnost 550,- Kč

Platit je možno

a) na obecním úřadu v úředních hodinách 17 – 19

b) na účet u Komerční banky 10722541/0100 pod variabilním symbolem skládajícího se z čísla části obce

1 – Sběř, 2 – Hrobičany 3 – Velešice

a čísla popisného.

Rubriky

Archiv novinek