Úhrada poplatku za odvoz komunálního odpadu

Úhrada poplatku za odvoz komunálního odpadu a ze psů na rok 2023

Místní poplatek lze uhradit v hotovosti, platební kartou nebo převodem na bankovní účet nejpozději do 31. 3. 2023

Výše poplatku:

1) za trvale bydlící osobu 550,- Kč 

2) za rekreační chalupu 550,- 

3) za psa: 50,- za prvního psa a 60 Kč za druhého a dalšího. 

Platbu v hotovosti nebo platební kartou lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, tj. každou středu od 17:00 do 19:00

Při platbě převodem na bankovní účet

Číslo účtu: 10722541/0100

Jako variabilní symbol použijte číslo části obce + číslo popisné

  1. Sběř
  2. Hrobičany
  3. Velešice

      + číslo popisné

(např. Sběř 38 = VS:138)

Do zprávy pro příjemce uveďte, za koho je poplatek uhrazen případně + pes

Libor Berný

Starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek