Realizace likvidace suti na obecní skládce hliňák

Během let 2014 až 2018 se na obecní skládce hliňák nahromadila suť ze staveb a obecních cest. Celkem toho bylo  více jak 1 000 tun. Zastupitelstvo na svém zasedání 4.9. 2019 schválilo realizaci suti, kterou prováděla zdejší firma MAKE – STAV. Suť byla roztříděna a rozdělena na kontaminovanou zeminu, která byla odvezena na násep bývalé železniční dráhy a stavební suť cihly, kamení a kusy betonu. Zde jsou fotografie z realizace likvidace suti.

Rubriky

Archiv novinek