Pravidla pro rozdávání roušek v obci Sběř – dne 30.3. 2020

Vážení občané,

obec Sběř zakoupila 100 textilních pracích roušek, z toho vyčlenila

2 roušky pro potřeby úřadu

40 roušek pro obyvatele obce Hrobičany

52 roušek pro obyvatele obce Sběř

12 roušek pro obyvatele obce Velešice

                                                                                  RNDr. Libor Berný                                                                                   starosta obce Sběř

Rubriky