Pravidla pro rozdávání roušek v obci Sběř – dne 3. 4. 2020

Vážení občané,

obec Sběř obdržela za cenu materiálu 500 textilních pracích roušek, z toho vyčlenila

3 roušky pro potřeby úřadu

144 roušek pro obyvatele obce Sběř

52 roušek pro obyvatele obce Hrobičany

26 roušek pro obyvatele obce Velešice

Zbylé roušky v počtu 275 jsou do rezervy.

                                                                                  RNDr. Libor Berný

                                                                                  starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek