Pravidla pro rozdávání roušek v obci Sběř – dne 18.3. 2020

Vážení občané,

obec Sběř obdržela za cenu materiálu 47 textilních pracích roušek, z toho vyčlenila

5 roušek pro potřeby úřadu

2 roušky pro pracovnice místního obchodu COOP

8 roušek obdržel sbor dobrovolných hasičů

34 roušek bylo rozdáno obyvatelům starším 70 let.

                                                                                  RNDr. Libor Berný

                                                                                  starosta obce Sběř

Rubriky