Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se bude konat dne 16. 11. 2022 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 38

Program:     

  1. Zahájení
  2. volba zapisovatele
  3. volba stvrzovatelů zápisu
  4. doplnění a schválení programu
  5. projednání záměru prodeje pozemku p.č.607/68 v Hrobičanech
  6. projednání návrhu rozpočtu na rok 2023
  7. projednání návrhu vyhlášky o veřejném pořádku
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek