Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

VĚC: Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny, které se konají ve dnech 08. a 09. října 2021. 

V souladu s ustanovením § 14c, odst. 1, písm. d), zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta svolává

                                              první zasedání okrskových volební komise.

Datum konání:     17. 09. 2021 (pátek)

Čas:                        16:00 hod

Místo konání:       Obecní úřad Sběř

Program:              1) úvod

                              2) složení slibu                                                                                                 

                              3) losování předsedy a místopředsedy

                              4) stručné informace k volbám

                              5) diskuze

            Nedostavíte-li se jako člen volební komise bez omluvy na první zasedání okrskové volební komise, považujte svou delegaci za zrušenou. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete schůzky zúčastnit, kontaktujte nás prosím, obratem nebo se dostavte osobně na Obecní úřad Sběř, abychom za Vás včas mohli stanovit náhradníka.

            Členu komise přináleží dle zákona zvláštní odměna. V případě, že se člen komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad může celkovou výši zvláštní odměny poměrně krátit.

Budete-li chtít peněžní částku za členství v komisi zaslat na peněžní ústav, přineste si s sebou číslo Vašeho účtu.

             Školení Českého statistického úřadu, kterého se musí zúčastnit předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí se uskuteční 30. 09. 2021, v biografu Český ráj v Jičíně, ul. 17. listopadu, v 10:00 hod.

RNDr. Libor Berný                                                                            

starosta

Rubriky

Archiv novinek