Pozvánka na 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sběř,

 které se koná dne 30.12. 2019 od 17.00.

program schůze je následující

1. Volba zapisovatele  
2. Volba ověřovatele zápisu
3. schválení programu
4. Projednání rozpočtu
5. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2022
6. revize zápisu z 8. jednání zastupitelstva  
7. Projednání záměru prodeje části parcely 708/1 ve Sběři před domkem rodiny Moravcových
8. projednání dotace na prodejnu ve Sběři 
9. Diskuse
10. Různé

Rubriky

Archiv novinek