Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

které se koná 27. 11. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94

Program: 

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Zahájení
  5. Příprava rozpočtu obce na rok 2020
  6. Řešení pronájmů a prodeje pozemků v oblasti Velešic
  7. Různé
  8. Diskuse

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek