Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

které se koná 30. 10. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94

Program:     

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Zahájení,
  5. Výběr zájemců o nájemní smlouvu na hospodu u Lípy.
  6. Projednání dalších záměru v obci
  7. Různé
  8. Diskuse

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek