Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř

které se koná 16.10. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Sběři čp. 94

 

Program: 

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Zahájení,
  5. Projednaní obecní ankety o budoucnosti budov čp. 38 a 94
  6. Řešení nájemní smlouvy na hospodu u Lípy , neboť nájemce pan Mlejnek oznámil, že končí.
  7. Řešení odpadového hospodářství v obci
  8. Různé
  9. Diskuse

 

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

%d bloggers like this: