Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř v roce 2020

které se koná 29. 12. 2020 od 18:30 hod. v bývalé třídě bývalé školy čp. 94

Program:      

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Projednání rozpočtu na rok 2021 a s tím spojeného rozpočtového výhledu 2022 a 2023.
  5. Projednání dotace na prodejnu č. 124 ve Sběři ve výši požadovaných 50 000,- Kč
  6. Projednání zprávy za knihovnu a daru pro knihovnu v Jičíně na rok 2021
  7. Různé
  8. Diskuse

Ve Sběři dne: 22. 12. 2020

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek