Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2019

které se bude konat  30. 6. 2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Program:      

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Projednání závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
  4. Diskuze

Ve  Sběři dne: 23. 6. 2019

Libor Berný

starosta

Rubriky

Archiv novinek