Pozvánka na 4. veřejné zasedání roku 2021 Zastupitelstva obce Sběř

které se bude konat dne 13. 9. 2021 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

Program:     

 1. Zahájení
 2. volba zapisovatele
 3. volba stvrzovatelů zápisu
 4. doplnění a schválení programu
 5. Výběrové řízení k vytvoření kanalizace ve Sběři od prodejny Jednota směrem k Hrobičanům – projednání smlouvy s dodavatelem.
 6. Informace o vyřešení havárie kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři.
 7. Příprava změn všech obecních vyhlášek o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích a jejich evidenci.
 8. Provoz obecního úřadu
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek