Pozvánka na 4. veřejné zasedání roku 2020 Zastupitelstva obce Sběř

které se bude konat dne 2. 12. 2020 od od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

Program:     

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Zahájení,
 5. Projednání daru Charitě Jičín
 6. Projednání daru MŠ ve Vysokém Veselí. 
 7. Stav řešení opravy na hřbitově – zrušení výběrového řízení
 8. Stav projektu řešení jednotné kanalizace ve zbylých částech obce.
 9. Stav realizace úprav v budově 38.
 10. Informace o činnosti obecního úřadu za září, říjen a listopad roku 2020.
 11. Příprava rozpočtu na rok 2021
 12. Různé
 13. Diskuse

Prosím o připomínky a doplňky k jednání. 

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek