Pozor změna – Pozvánka na 3. veřejné zasedání roku 2021 zastupitelstva obce Sběř

které se bude konat dne 28. 7. 2021 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

Program:     

 1. Zahájení
 2. volba zapisovatele
 3. volba stvrzovatelů zápisu
 4. doplnění a schválení programu
 5. Stanovení prodeje obecního pozemku ve Velešicích
 6. Stav výběrového řízení k vytvoření kanalizace ve Sběři od prodejny Jednota směrem k Hrobičanům
 7. Pronájem pozemku v Hrobičanech panu Kloboučkovi
 8. Pronájem části pozemku 202/1 – část obecního pozemku, kde jsou mobilheimy pana Sojky
 9. Informace o řešení havárie kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři.
 10. Příprava změny obecní vyhlášky o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o odpadech
 11. Činnost obecního úřadu v uplynulém období
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

RNDr. Libor Berný starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek