Pozvánka na 3. veřejné zasedání roku 2020 Zastupitelstva obce Sběř

které se koná 9. 9. 2020 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

Program:     

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Zahájení,
  5. Projednání oprav vrat a vrátek, příprava výběrového řízení
  6. Stav projektu řešení jednotné kanalizace ve zbylých částech obce.
  7. Stav realizace úprav v budově 38.
  8. Informace o činnosti obecního úřadu za červen, červenec a srpen roku 2020.
  9. Různé
  10. Diskuse

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek