Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř v roce 2022

které se koná 4. 5. 2022 od 19 hod. v na obecním úřadu v budově čp. 94

Program:      

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Projednání hřbitovního řádu hřbitova ve Velešicích
 5. Projednání daru TJ Sběř
 6. Projednání daru MS Střela
 7. Projednání záměru výstavby chodníku od prodejny k bývalé hospodě čp, 57.
 8. Projednání dodatku k smlouvě o pronájmu s panem Soukupem.
 9. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 607/65  v Hrobičanech
 10. Projednání záměru prodeje pozemku části p.č. 607/18  v Hrobičanech
 11. Projednání záměru prodeje pozemku stavebního 205 a 206 a pozemků 708/21, 708/22 a 206  ve Sběři
 12. Projednání záměru prodeje pozemku části 202/1 ve Sběři.
 13. Projednání záměru prodeje pozemku části p.č. 607/18  v Hrobičanech
 14. Prodej pozemku stavebniho 44, a pozemku 146/4 a 146/5 ve Velešicích
 15. Prodej pozemku stavebniho 96, a pozemku 621/3 v Hrobičanech
 16. Otevírání obálek s nabídkovou cenou na prodej pozemku 89/4 ve Velešicích.
 17. Různé
 18. Diskuse
 19. Závěr

Ve Sběři dne: 27. 4. 2022

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek