Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2019

které se bude konat  24. 4. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Program:      

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Informace o tom, co uskutečnil obecní úřad březnu a dubnu 2019
  4. Informace o plánovaných akcích v květnu a červnu.
  5. Možnosti vývoje úprav a používání budov čp. 38 a čp. 94.
  6. Projednání pronájmu části pozemku č. 202/1 v katastru obce Sběř
  7. Projednání možností prodeje pozemku č. 706/4 nebo jeho částí v katastru obce Sběř
  8. Diskuze

Ve  Sběři dne: 18. 4. 2019

Libor Berný starosta

Rubriky

Archiv novinek