Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2021

které se bude konat dne 24. 3. 2021 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

Program:     

  1. Zahájení
  2. volba zapisovatele
  3. volba stvrzovatelů zápisu
  4. doplnění a schválení programu
  5. Projednání výběrového řízení na hřbitovní vrata a vrátka.
  6. Činnost obecního úřadu v uplynulém období
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek