Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sběř v roce 2020

které se koná 29. 4. 2020 od 19:00 hod. v bývalé třídě bývalé školy čp. 94

Program:      

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Projednání prodeje pozemku 708/20 v katastru obce Sběř.  ( je pouze jediný zájemce – Moravec, Fantová a Zelinka – majitelé sousedního pozemku.)
 5. Projednání věcného břemena vodovodu, studny na obecních parcelách v katastru Velešice  84/1, 84/2, 89/3, 153/1 a 24/8 – pan Lojda
 6. Projednání daru knihovně Jičín
 7. Projednání daru SDH Hrobičany
 8. Projednání daru MS Střela
 9. Projednání daru MŠ Žlunice a MŠ Volanice
 10. Projednání daru sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí
 11. Různé
 12. Diskuse

Ve Sběři dne: 22. 4. 2020

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek