Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2019

které se bude konat 13. 3. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Program:      

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Projednání prodeje pozemku č. 709/19 v katastru obce Sběř
  4. Projednání prodeje pozemku č. 607/61 v katastru obce Hrobičany
  5. Projednání příspěvku na vodovodní přípojku pro paní Zuzanu Šobkovou popř. další vodovodní přípojky.
  6. Projednání záměru ořezu stromů na obecním pozemku 788/1 v katastru obce Sběř.
  7. Projednání možnosti dalších stromů na obecních pozemcích.
  8. Projednání darovacích smluv (SDH Sběř, Hrobičany, Myslivecké sdružení střela, knihovna).
  9. Diskuze

Ve  Sběři dne: 6. 3. 2018

Libor Berný starosta

Rubriky

Archiv novinek