OZNÁMENÍ obce Sběř o záměru č. 2/2021 pronajmout pozemek

  • v obci Sběř – část parc. č. 202/1, k.ú. Sběř

Dle § 39 zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Sběř záměr pronajmout část pozemku parcelní číslo č. 202/1  o výměře 45 m2– jiná plocha, ostatní plocha v k. ú. Sběř  – specifikace pozemku viz. mapa.

Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři na OÚ Sběř v úředních hodinách nebo na telefonním čísle 773 877 442, e-mailem: info@obec-sber.cz. Na těchto kontaktech Vám budou podány bližší informace.

Žádost o pronájem je nutno podat písemně do 18:00 hod.  dne 14. 7. 2021. Projednání tohoto záměru se uskuteční na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Sběř.

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 28. 6. 2019

Vyvěšeno: 28. 6. 2021

Sejmuto : 14. 7. 2021

Rubriky

Archiv novinek