Oznámení o záměru prodeje pozemku č. 1 /2021

v obci Sběř – p.č. 84/3 v  k.ú. Velešice 746339

Dle § 39 zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Sběř záměr prodat pozemek  p. č. 89/4 ( část pozemku 89/3 zaměřená geometrickým plánem 77-225/2019) o výměře 1 397 m2 (travní plocha, ostatní plocha) – specifikace pozemku viz. mapa. Kupující platí cenu  za pozemek a vklad do KN.

Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři na OÚ Sběř v úředních hodinách nebo na telefonním čísle 773 877442, e-mailem: info@obec-sber.cz. Na těchto kontaktech Vám budou podány bližší informace.

Žádost o prodej tohoto pozemku  je nutno podat písemně do 18:00 hod.                 dne 14. 7. 2021. Projednání tohoto záměru se uskuteční na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Sběř.

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 29. 6. 2021

Vyvěšeno: 29. 6. 2021

Sejmuto : 14. 7. 2021

Rubriky

Archiv novinek