Oznámení o záměru prodeje pozemku 2/2021

prodat části pozemků

v obci Sběř – p.č. 789/5 v  k.ú. Sběř 746321

Dle § 39 zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Sběř záměr prodat části pozemku (travní plocha, ostatní plocha)  p. č. 789/5 ve Sběři při silnici po levé straně směrem k Hrobičanům ( viz přiložené obrázky- mapky. Kupující platí cenu  za pozemek a vklad do KN.

Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři na OÚ Sběř v úředních hodinách nebo na telefonním čísle 773 877 442, e-mailem: info@obec-sber.cz. Na těchto kontaktech Vám budou podány bližší informace.

Žádost o prodej těchto pozemků  je nutno podat písemně do 18:00 hod. dne 14. 7. 2021. Projednání tohoto záměru se uskuteční na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Sběř.

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 30. 6. 2021

Vyvěšeno: 30. 6. 2021

Sejmuto : 14. 7. 2021

Rubriky

Archiv novinek