Odpovědi k výběrovému řízení na Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1

Doplnit článek VI. 3 technická kvalifikace 
Zadavatel v rámci splnění tohoto kvalifikačního kritéria požaduje realizační tým, který bude mít 1 stavbyvedoucího, který bude odpovědný za vedení realizace předmětu plnění veřejné zakázky a bude mít autorizaci pro obor pozemní stavby. osvědčení autorizovaného technika, nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby nebo v oboru  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.

Rubriky

Archiv novinek