Odpadové hospodářství v obci Sběř – směsný odpad

V roce 2020 jsme vyprodukovali 54 tun směsného odpadu.

Za odvoz, zpracování a poplatky jsme zaplatili  226 tisíc Kč tj. s . DPH 260 tisíc Kč.

Přepočteno na popelnici je to 1 550,- Kč resp. s DPH je to 1 782,- Kč

V roce 2021 je navýšení na popelnici 1 644,- resp. s DPH je to 1 890,- Kč.

Od roku 2021 platí nový zákon o odpadech, každoročně se zvyšují poplatky za tunu směsného odpadu

V roce 2021 je to 1000,- Kč za tunu, v roce 2020 1250 za tunu atd až do roku 2030 na 1850 za tunu.

Zároveň se zvyšuje cena za odvoz a likvidaci odvozovou firmou ( u nás TS Jičín)

Dá se předpokládat, že v roce 2022 bude cena za jednu popelnici cca 2 000,- Kč, v roce 2023 cca 2 100,-

Bude nutno již od roku 2022 přejít na platbu za popelnici.

Je třeba stanovit, kolik budou přispívat občané a kolik obec.

Ke zvážení několik poznatků z přístupu okolních obcí.

  1. sleva pro důchodce
  2. sleva pro ty, co si udržují obecní prostranství v okolí domu
  3. rekreační domácnosti platí jen ty měsíce, kdy používají popelnici.

Rubriky

Archiv novinek