Obec Sběř organizuje sběr velkoobjemového odpadu.

Za obecním úřadem čp. 38 bude v pátek 14. 10. 2022 přistaven velkoobjemový kontejner, kam mohou občané a chalupáři našich obcí přivézt velkoobjemový odpad, který se jim nevejde do popelnic.

Jedná se o uzavřený prostor, který bude otevřen v pátek 14. 10 od 15.00 do 18.00 a popř. v sobotu 15.10. od 8.00 do 10.00.

Upozorňujeme, že do tohoto odpadu nepatří:

Pneumatiky, brzdové kapaliny, vyřazené anorganické chemikálie, odpady obsahující azbest, oleje a tuky, elektrické baterie, autobaterie, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod. ), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, stavební polystyrén, sádrokarton.

Dále papírové a lepenkové obaly, skleněné obaly, plastové obaly a kovové obaly.

RNDr. Libor Berný

Starosta obce

Rubriky

Archiv novinek