Návrh závěrečného účtu, rozvaha, výkaz zisku a příslušných příloh + zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Výkaz zisku za rok 2018
Rozvaha za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018
Příloha za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2018

Rubriky

Archiv novinek