Návrh rozpočtu na rok 2019

Při vytváření rozpočtu se postupovalo podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 11. 2018 – viz

vyvěšeno: 4.12. 2018, sejmuto: 19. 12. 2018

Rubriky

Archiv novinek