Návrh projektu výstavby chodníků

Návrh projektu na výstavbu chodníků od prodejny směrem k Hrobičanům je nahlédnutí v kanceláři OÚ. Případné dotazy nebo připomínky týkající se vjezdů k nemovitostem směřujte během14-ti dnů v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Děkujeme

Rubriky

Archiv novinek