Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vysoké Veselí

Kompletí návrh je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ

Rubriky

Archiv novinek