Místní poplatky

Poplatky za odpad

350,- za každou trvale bydlící osobu nad 6 věku.

350,- Kč za každou rekreační nemovitost.

Poplatky za psy

50,- Kč za prvního psa

60,- za druhého a dalšího psa

číslo účtu : bankovní spojení: KB Jičín 10722541/0100

variabilní symbol 1 – Sběř, 2 – Hrobičany, 3 Velešice a k tomu číslo popisné

( příklad Sběř číslo popisné 57 je variabilní symbol 157)

Rubriky

Archiv novinek