Mimořádné opatření – dočasná změna vyhlášky o místních poplatcích

Vzhledem ke stavu nouze se prodlužuje placení místních poplatků do doby ukončení stavu nouze vyhlášené vládou ČR.

K placení se doporučuje využít bankovní převod.

Poplatky jsou stále stejné

za trvale bydlící osobu nad 6 let je 350,- Kč 

za rekreační chalupu je také 350,- 

za psa je 50,- za prvního psa a 60 Kč za druhého a dalšího. 

 Variabilní symbol je 

1 – Sběř
2 – Hrobičany 
3 – Velešice 
a k tomu číslo popisné.

a do textu prosím napište za koho to je + pes.

číslo účtu je na webu obce a je to 

 KB Jičín 10722541/0100

Ve Sběři dne 31. 3. 2020

Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek