Mimořádná schůze zastupitelstva obce Sběř

na základě žádostí občanů svolávám mimořádnou schůzi zastupitelstva na 

3. 2. 2021 od 18. 00 hodin.


Občané mně požádali o znovu projednání účasti obecního úřadu na dražbě nemovitosti čp. 6 ve Sběři. Kromě toho projednáme i některé organizační záležitosti obecního úřadu. 
Děkuji Vám za pochopení. 
S pozdravem
Libor Berný

starosta obce

Rubriky

Archiv novinek